Jacekk.info - O stronach internetowych wiemy wszystko

Losowanie liczby

Jacek | 2010-08-29 22:14:38

Rotator banerów, losowy kawał... Zdecydowanie przydał by się jakiś zmiennik...

Najprostszy przypadek

Kod
<?php
// Losujemy liczby z przedziału od 5
$poczatek_zaresu = 5;
$koniec_zakresu = 10; // do 10

// Pokazujemy 3 losy (liczby mogą się powtórzyć!)
echo rand($poczatek_zakresu, $koniec_zakresu);
echo rand($poczatek_zakresu, $koniec_zakresu);
echo rand($poczatek_zakresu, $koniec_zakresu);
?>

Wybrany element tablicy

Kod
<?php
// Losujemy elementy poniższej tablicy
$tablica = array(5, 10, 15);

// Zwróci 5, 10 lub 15
echo $tablica[array_rand($tablica)];
?>

Wybrane elementy tablicy, bez powtórzeń

Kod
<?php
// Losujemy elementy poniższej tablicy
$tablica = array(5, 10, 15);

// Zwróci 5, 10 lub 15
$los = array_rand($tablica);
echo $tablica[$los];
unset($tablica[$los]);
// Zwróci 5, 10 lub 15, ale nie to, co poprzednio
$los = array_rand($tablica);
echo $tablica[$los];
?>

W PHP starszym niż 4.2.0 należy przed rand() lub array_rand() użyć funkcji srand()© by Jacek Kowalski Sponsor: poszukiwany

Menu

Strona

Artykuły

Skrypty PHP

Przydatne kody

Wstawki

Informacje

Poprawny XHTML 1.1

Linki