Jacekk.info - O stronach internetowych wiemy wszystko

Stawiamy serwer z obsługą PHP

Jacek | 2005-07-29 13:30:13

Zacznij od pobrania instalatora .msi (Win32 Binary, MSI Installer) ze strony: httpd.apache.org oraz PHP (VC6 x86 Thread Safe, paczka Zip): php.net


Instalacja

Na początek uruchom instalator Apache i zainstaluj serwer do katalogu C:\\serwer

Po instalacji w przeglądarce internetowej można otworzyć adres: http://127.0.0.1 Powinna ukazać się "Strona testowa serwera Apache". Jeśli tak się nie stało, należy powtórzyć cały proces od początku.

Instalacja PHP jest jeszcze łatwiejsza: rozpakuj pakiet .zip do katalogu C:\\serwer\\PHP


Konfiguracja PHP

Pierwszą i jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić to zmienić nazwę pliku php.ini-recommended z katalogu C:\\serwer\\PHP na php.ini i przekopiować go do C:\\WINDOWS


Konfiguracja Apache

Wejdź do katalogu C:\\serwer\\conf i otwórz httpd.conf poprzez Notatnik.

Pierwszą ważną dyrektywą jest ServerRoot - katalog, w którym serwer został zainstalowany. Jeśli nie wygląda ona tak jak poniżej, należy ją zmienić.

ServerRoot "C:/serwer"
Informacja

Powyższa dyrektywa powinna zostać ustawiona automatycznie przez instalator.

Uwaga!

Znak \\ nie powinien znaleźć się w żadnej ze ścieżek. Zastępuje się go ukośnikiem: /

Kolejną ważną rzeczą jest LoadModule - potrzebne do uruchomienia PHP. Po całej liście z tymi w/w dyrektywami dodaj linijkę (w przypadku PHP 5 i Apache 2.2):

LoadModule php5_module C:/serwer/PHP/php5apache2_2.dll

Teraz ustawisz katalog udostępniany poprzez serwer. Odpowiada za to DocumentRoot. By wystawić folder C:\\Moja Strona WWW wpisz:

DocumentRoot "C:/Moja Strona WWW"

<Directory "C:/Moja Strona WWW">
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>

Dzięki DirectoryIndex można ustalić pliki, które będą wyświetlane, gdy użytkownik nie poda nazwy pliku w ścieżce (czyli otworzy http://127.0.0.1/katalog/ zamiast http://127.0.0.1/katalog/index.html). Warto dodać na końcu index.php

DirectoryIndex index.html index.htm index.php

Ostatnim punktem będzie "poinformowanie" serwera jakie rozszerzenia mają skrypty PHP. Na samym końcu pliku httpd.conf dodaj:

AddType application/x-httpd-php .php .php5 .php4

Od teraz wszystkie pliki z rozszeżeniami .php .php5 i .php4 będą rozpoznawane jako skrypty PHP.

Po wszystkim zrestartuj Apache.


Testy

W katalogu ustawionym w dyrektywie DocumentRoot (w tym przykładzie C:\\Moja Strona WWW) utwórz plik index.php o treści:

Kod
<?php
echo 'PHP działa.';
?>

Wejdź teraz pod adres http://127.0.0.1/index.php Jeśli wszystko zostało ustawione poprawnie powinien pojawić się napis PHP działa. Jeśli jednak są tam jeszcze znaki typu " < > ? oznacza to, iż PHP nie działa. Wtedy radzę poszukać rozwiązania w internecie lub skontaktować się ze mną. Warto zajrzeć także do pliku C:\\serwer\\logs\\error_log, do którego zapisywane są komunikaty o błędach.© by Jacek Kowalski Sponsor: poszukiwany

Menu

Strona

Artykuły

Skrypty PHP

Przydatne kody

Wstawki

Informacje

Poprawny XHTML 1.1

Linki