<?php
/***************************************************
 *             Kody kreskowe - Code 11             *
 ***************************************************
 * Ostatnia modyfikacja: 01.11.2012                *
 * Autor: Jacek Kowalski (http://jacekk.info)      *
 *                                                 *
 * Strona WWW: http://jacekk.info/scripts/barcodes *
 *                                                 *
 * Utwór rozprowadzany na licencji                 *
 * http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/  *
 ***************************************************/

/* Kodowanie znaków UTF-8 */

if(trim($_GET['kod'], '0123456789-')!='') {
    echo 
'Znaki inne niż cyfry i pauza';
    die();
}

function 
checksum($kod) {
    
$chk str_split(strrev($kod));
    
    foreach(
$chk as $key => $val) {
        if(
$val=='-') {
            
$val 10;
        }
        
        
$check += (1+$key)*$val;
    }
    
    
$check $check%11;
    
    if(
$check==10) {
        
$check '-';
    }
    
    return 
$kod.$check;
}


$_GET['kod'] = checksum($_GET['kod']);
if(
strlen($_GET['kod'])>10) {
    
$_GET['kod'] = checksum($_GET['kod']);
}

$code = array(
    
'SS' => '1011001',
    
'BT' => '0',
    
'0' => '1010111',
    
'1' => '1101011',
    
'2' => '1001011',
    
'3' => '1100101',
    
'4' => '1011011',
    
'5' => '1101101',
    
'6' => '1001101',
    
'7' => '1010011',
    
'8' => '1101001',
    
'9' => '1110101',
    
'-' => '1011101'
);


function 
gen_binary($kod) {
    global 
$code;
    
    
$kod str_split($kod);
    
$ret '';
    foreach(
$kod as $key => $val) {
        
$ret .= $code[$val].$code['BT'];
    }
    
    return 
$ret;
}
function 
print_code($kod$img) {
    global 
$b;
    
    
$now 0;
    
$kod str_split($kod);
    foreach(
$kod as $val) {
        if(
$val==1) {
            
imageline($img$now0$now40$b);
        }
        
$now++;
    }
}

$_GET['kod'] = $code['SS'].$code['BT'].gen_binary($_GET['kod']).$code['SS'];

$i imagecreate(strlen($_GET['kod']), 40);
$w imagecolorallocate($i255255255);
$b imagecolorallocate($i000);

print_code($_GET['kod'], $i);

header('Content-type: image/gif');
imagegif($i);
?>