<?php
/***************************************************
 *             Kody kreskowe - Code 39             *
 ***************************************************
 * Ostatnia modyfikacja: 01.11.2012                *
 * Autor: Jacek Kowalski (http://jacekk.info)      *
 *                                                 *
 * Strona WWW: http://jacekk.info/scripts/barcodes *
 *                                                 *
 * Utwór rozprowadzany na licencji                 *
 * http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/  *
 ***************************************************/

/* Kodowanie znaków UTF-8 */

if(trim($_GET['kod'], '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. $/+%')!='') {
    echo 
'Znaki inne niż cyfry, wielkie litery, kropka, spacja, -, $, /, +, %';
    die();
}

$code = array(
    
'SS' => '100101101101',
    
'BT' => '0',
    
'0' => '101001101101',
    
'1' => '110100101011',
    
'2' => '101100101011',
    
'3' => '110110010101',
    
'4' => '101001101011',
    
'5' => '110100110101',
    
'6' => '101100110101',
    
'7' => '101001011011',
    
'8' => '110100101101',
    
'9' => '101100101101',
    
'A' => '110101001011',
    
'B' => '101101001011',
    
'C' => '110110100101',
    
'D' => '101011001011',
    
'E' => '110101100101',
    
'F' => '101101100101',
    
'G' => '101010011011',
    
'H' => '110101001101',
    
'I' => '101101001101',
    
'J' => '101011001101',
    
'K' => '110101010011',
    
'L' => '101101010011',
    
'M' => '110110101001',
    
'N' => '101011010011',
    
'O' => '110101101001',
    
'P' => '101101101001',
    
'Q' => '101010110011',
    
'R' => '110101011001',
    
'S' => '101101011001',
    
'T' => '101011011001',
    
'U' => '110010101011',
    
'V' => '100110101011',
    
'W' => '110011010101',
    
'X' => '100101101011',
    
'Y' => '110010110101',
    
'Z' => '100110110101',
    
'-' => '100101011011',
    
'.' => '110010101101',
    
' ' => '100110101101',
    
'$' => '100100100101',
    
'/' => '100100101001',
    
'+' => '100101001001',
    
'%' => '101001001001'
);


function 
gen_binary($kod) {
    global 
$code;
    
    
$kod str_split($kod);
    
$ret '';
    foreach(
$kod as $key => $val) {
        
$ret .= $code[$val].$code['BT'];
    }
    
    return 
$ret;
}
function 
print_code($kod$img) {
    global 
$b;
    
    
$now 0;
    
$kod str_split($kod);
    foreach(
$kod as $val) {
        if(
$val==1) {
            
imageline($img$now0$now40$b);
        }
        
$now++;
    }
}

$_GET['kod'] = $code['SS'].$code['BT'].gen_binary($_GET['kod']).$code['SS'];

$i imagecreate(strlen($_GET['kod']), 40);
$w imagecolorallocate($i255255255);
$b imagecolorallocate($i000);

print_code($_GET['kod'], $i);

header('Content-type: image/gif');
imagegif($i);
?>