<?php
/***************************************************
 *       Kody kreskowe - Interleaved 2 of 5        *
 ***************************************************
 * Ostatnia modyfikacja: 01.11.2012                *
 * Autor: Jacek Kowalski (http://jacekk.info)      *
 *                                                 *
 * Strona WWW: http://jacekk.info/scripts/barcodes *
 *                                                 *
 * Utwór rozprowadzany na licencji                 *
 * http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/  *
 ***************************************************/

/* Kodowanie znaków UTF-8 */

if(trim($_GET['kod'], '0123456789')!='' OR strlen($_GET['kod'])%!= 0) {
    echo 
'Znaki inne niż cyfry lub nieparzysta ich ilość';
    die();
}

$code = array(
    
'start' => '1010',
    
'0' => '1010111101111010',
    
'1' => '1111010101011110',
    
'2' => '1011110101011110',
    
'3' => '1111011110101010',
    
'4' => '1010111101011110',
    
'5' => '1111010111101010',
    
'6' => '1011110111101010',
    
'7' => '1010101111011110',
    
'8' => '1111010101111010',
    
'9' => '1011110101111010',
    
'stop' => '111101'
);


function 
gen_binary($kod) {
    global 
$code;

    
$ret '';
    for(
$i=0$i<strlen($kod); $i+=2) {
        
$now_b explode('0'$code[substr($kod$i1)]);
        
$now_s explode('0'$code[substr($kod$i+11)]);

        foreach(
$now_b as $key => $val) {
            
$ret .= $val.str_replace('1''0'$now_s[$key]);
        }
    }
    return 
$ret;
}
function 
print_code($kod$img) {
    global 
$b;
    
    
$now 0;
    
$kod str_split($kod);
    foreach(
$kod as $val) {
        if(
$val==1) {
            
imageline($img$now0$now40$b);
        }
        
$now++;
    }
}

$kod $code['start'].gen_binary($_GET['kod']).$code['stop'];

$i imagecreate(strlen($kod), 40);
$w imagecolorallocate($i255255255);
$b imagecolorallocate($i000);

print_code($kod$i);

header('Content-type: image/gif');
imagegif($i);
?>